Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Balkan: Çelekeniň kenary


Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ozalky Çeleken häzirki Hazar şäherçesinde dynç alyş hyzmatlarynyň geçen ýylkydan 25-30% gymmatlandygyna garamazdan, bu ýere barýan türkmenistanlylaryň sanynyň köpdügi habar berilýär. Şol bir wagtda, jaý kireýleriniň gymmatlygy sebäpli bu ýere barýan käbir türkmenistanlylaryň öz hususy ulaglarynyň kölegesinde ýatyp-turýandyklary aýdylýar.

XS
SM
MD
LG