Sepleriň elýeterliligi

Çary Annamyradow azatlyga çykdy


Çary Annamyradow

Minskiň türmesinde Türkmenistanyň haýyşy esasynda saklanan ozalky türkmen žurnalisti Çary Annamyradow 13-nji sentýabrda azatlyga çykdy. Şwesiýanyň we Orsýetiň raýaty Çary Annamyradow 18-nji iýulda Belarusyň serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportunda tutulypdy. Asly türkmenistanly 1957-nji ýylda doglan Annamyradow Türkmenistandan daşary ýurtlara 2001-nji ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan bäri ol Türkmenistana barmady. 2001-2002-nji ýyllarda ol Orsýetde we Belarusda ýaşady.

Çary Annamyradow Belarusyň türmesindäki başdan geçiren ýagdaýlary dogrusynda Azatlyk Radiosyna maglumat berdi.

XS
SM
MD
LG