Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Köçe ýakasyndaky gawun söwdasy


Aşgabat-Balkanabat magistral ýolunyň ugrunda daýhanlar öz ýetişdiren gawun garpyzlaryny ýol ugruna satmaga çykarýarlar.

XS
SM
MD
LG