Sepleriň elýeterliligi

Ýersizlik daýhan üçin agyryly mesele


Oba ýaşaýjylary, Türkmenistan

Türkmenistanyň täze konstitusiýasy ýeriň döwlet eýeçiligine degişlidigini tassyklaýar.

Ýogsam bolmasa prezident Berdimuhamedow golaýda hökümet maslahatynda ýeri hususy eýeçilige bermegiň kanunçylyk esaslaryny taýýarlamak barada degişli ýolbaşçylara tabşyryk beripdi.

Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýer eýeçiligi meselesinde şu günki gün nähili kynçylyklary başdan geçirýärler?

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň "Akgala" daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Baýhan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz.

XS
SM
MD
LG