Sepleriň elýeterliligi

Polisiýa Aşgabat-Mary ýoluna 'bukudan' gözegçilik edýär


Türkmenistan

Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň aýy dowam etdirilýär. Şu günler uly şäherleriň köçelerinde polisiýa işgärlerine ozalkysyna garanda has köp duş gelse bolýar.

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy taksi sürüji Orazgylyç Aşgabat-Mary uly ýoluň howpsuzlygyna gözegçilik edýän polisiýanyň öz wezipesini dürli usullar bilen, şol sanda ‘gizlinlik’ görnüşde berjaý edýändigini gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG