Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaponiýada iki ýer yranmasy boldy


Ýaponiýada şu ýylyň aprel aýynda bolan ýer yranmasyndan soň, ýaşaýjylar ýumrulan jaýa seredýärler.

Ýapon adalarynyň tamamlanýan iki tarapynda ýer titremesi boldy. Ýöne resmiler bu ýerde sunami howpunyň ýokdugyny aýtdylar.

26-njy sentýabrda ýerli wagt bilen sagat 14:00-da Ýaponiýanyň demirgazygyndaky Hokkaido adasynda 5,5 bal derejesinde ýer yranmasy boldy. Onuň yzýany ýurduň günortasyndaky Okinawa adasynda 5,7 bal derejesindäki ýer titremesi hasaba alyndy.

Bu iki ýer titremede adam ýitgisiniň bolandygy barada henize çenli hiç hili maglumat berilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG