Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Iş orunlary bolsa-da, işe almaýarlar"


Lebap welaýatynyň Kerkiçi şäherçesiniň ýaşaýjysy Halbaýewa Gülsün ýerli çagalar baglarynyň birinde terbiýeçi bolup işländen soň pensiýa çykarylýar. Ol täze açylan çagalar baglarynda işgärleriň ýetmezçilik edýändigi sebäpli, täzeden işe ýerleşmekçi bolandygyny, emma öz arzasynyň ret edilendigini aýdýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG