Sepleriň elýeterliligi

“Ýertitremeden soň, Aşgabatdan ýaralylary getirdiler”


Aşgabat ýertitremesi. 1948 ý.

Aşgabatda 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan 6-njy oktýabryna geçilýän gije bolan weýrançylykly ýertitremä 68 ýyl doldy. Bu ýertitremesinde ölenleriň sany barada spesialistler dürli pikirleri aýdyp, olaryň on müňlerçe adamdygy çaklanylýar.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa yertireme ýatlamasy barada daşoguzly pensioner 80 ýaşly pensioner Jumabaý aga bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG