Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Türkmenistan: Çilim gytçylygynyň netijeleri


Türkmenistanda üç aýa golaý wagt dowam eden çilim gytçylygyndan soň, Aşgabadyň döwlete degişli dükanlarynda, temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Emma, ýurduň beýleki künjeklerinde çilimiň döwlet dükanlarynda entegem satylmaýandygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG