Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 47-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň  awtobuslarynyň  birinde  kitap  okap  barýan  ýolagçy  gyz
1

Aşgabadyň  awtobuslarynyň  birinde  kitap  okap  barýan  ýolagçy  gyz

Ozalky  Hudaýberdiýew   köçesiniň ugrynda ýol  giňeltmek  üçin, mundan iki  ýyl  ozal  gurlan awtoduralgalar  hem  ýumrulýar  
2

Ozalky  Hudaýberdiýew   köçesiniň ugrynda ýol  giňeltmek  üçin, mundan iki  ýyl  ozal  gurlan awtoduralgalar  hem  ýumrulýar  

Aşgabadyň  Parahat-7  kiçi etrapçasynyň  golaýynda  ýagyn suwlarynyň  emele  getiren jaýryklarynyň  içi  hemişe  zir-zibilden, plasmas gaplardan  doly.
3

Aşgabadyň  Parahat-7  kiçi etrapçasynyň  golaýynda  ýagyn suwlarynyň  emele  getiren jaýryklarynyň  içi  hemişe  zir-zibilden, plasmas gaplardan  doly.

Talyp gyz
4

Talyp gyz

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG