Sepleriň elýeterliligi

Türkmen ykdysadyýeti ösüşini haýalladýar


Galla hasyly

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi, bir ýyl ozal 7.5 prosent bolanlygyndan, ýanwar-sentýabr aralygynda 6.2 prosente düşdi. Bu habar türkmen mediasynda berildi.

Emma prezident Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylaryň ýylyň dokuz aýynyň jemleri boýunça beren hasabatlaryny diňläp, gazanylan netijelerin umuman erbet däldigini aýtdy.

Synçylar esasan tebigy gaza daýanýan türkmen ykdysadyýetiniň energiýa nyrhlarynyň arzanlamagyndan, Orsýetiň türkmen gazyny satyn almagyny bes etmeginden zyýan çekendiginia ýdýarlar.

Halkara pul fondy Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniňtut uş ýyl boýunça alnanda mundan hem aşak gaçjakdygyny çaklaýar.

XS
SM
MD
LG