Sepleriň elýeterliligi

Köneürgenjiň abatlanmaýan köprüleri

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky aglaba köprüler eýýäm ençeme ýyldan bäri oňarylmaýar.
Köpräk görkez

Köprini saklaýan sütünler zeň açypdyr.
1

Köprini saklaýan sütünler zeň açypdyr.

Köpriniň üstünden çekilen geçiriji
2

Köpriniň üstünden çekilen geçiriji

Köneürgenjiň köprüleriniň biri
3

Köneürgenjiň köprüleriniň biri

4

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG