Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bişkek: Gyrgyzystan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar


Gyrgyzystanyň daşary işler ministri Erlan Abdyldaýew.

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar diýip, gyrgyz neşirleri habar berýärler.

Türkmen daşary işler ministri Raşid Meredow we onuň gyrgyz kärdeşi Erlan Abdyldaýew 4-nji dekabrda Hindistanyň Amritsar sebitinde geçirilen “Aziýanyň kalby – Stambul prosesi” atly konferensiýanyň çäginde duşuşyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hökümetara komissiýanyň we normatiw-hukuk bazalarynyň giňeldilmegi netijesinde ösdürip bolar diýdiler.

Şeýle-de, Abdyldaýew Gyrgyzystanyň Türkmenistan bilen özara bähbitli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny aýtdy.

Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýlupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG