Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze doktrina rus internetini “dolandyrmaga” çagyrýar


Illýustrasiýa

Russiýanyň maglumat-howpsuzlygy boýunça täze doktrinasy hökümeti “Internetiň rus segmentini dolandyrmak boýunça milli ulgamy” işläp düzmäge çagyrýar.

Bu doktrina 6-njy dekabrda, prezident Wladimir Putiniň oňa gol goýmagy bilen güýje girdi.

Munuň netijesinde, Putiniň hökümetiniň Internetde çap edilýän maglumatlara we onuň ulanyşyna çäklendirmeleri girizmeginiň mümkindigi baradaky howatyrlanmalar döredi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG