Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aleppo: Ok atyşygyň wagtlaýyn bes edilendigi aýdylsa-da, hüjümler dowam edýär


Siriýaly hökümete tarapdar güýçler.

Siriýanyň hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary günorta Alepponyň pitneçileriň kontrollugyndaky territoriýalarynda hüjümlerini dowam etdirýärler.

9-njy dekabrda wakanyň şaýatlary we gözegçiler, mundan bir gün ozal Russiýa parahat ilatdan adamlaryň ewakuasiýa edilmegi üçin hüjümleriň wagtlaýyn togtadyljakdygyny mälim etse-de, pitneçileriň nokatlaryna garşy hüjümleriň we howa zarbalarynyň amala aşyrylandygyny habar berdiler.

Düýbi Türkiýede ýerleşýän “Jabha Şamiýa” atly pitneçi toparyň metbugat wekili “Reuters” habar agentligine beren maglumatynda: “Dikuçarlar, uruş uçarlary we raketa atmak öňki günlerdäki ýaly dowam edýär. Hiç zat üýtgemedi” diýdi.

Düýbi Londonda ýerleşýän Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy hem, 9-njy dekabrda daňdan we irden hökümet güýçleriniň raketa hüjümlerini amala aşyrandygyny habar berdi.

“Resuters” neşiriniň Aleppodaky žurnalistleri ýarym sagadyň dowamynda dokuz howa zarbasynyň sesi eşidildi diýdi.

Bu aralykda, 9-njy dekabrda Moskwada Kremliň metbugat wekili Dmitriý Peskow Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky hökümete garşy pitneçileri ýarag bilen üpjün etmek meselesini ýeňilleşdirmek baradaky karary dogrusynda aladalanma bildirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG