Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ dollary soňky 14 ýylda iň ýokary derejesine ýetdi


ABŞ dollary soňky 14 ýylda iň ýokary derejesine ýetdi.

Birleşen Ştatlaryň dollary soňky 14 ýyla golaý wagtyň dowamynda iň ýokary derejesine ýetip, onuň möhüm walýutalara garşy hümmeti ýokarlandy. Bu waka ABŞ-nyň Federal Rezerwi gelejek ýylda girdeji prosentleriniň birnäçe tapgyrlaýyn ýokarlanjakdygyny aýtmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

Ýakyndan syn edilýän ABŞ dollarynyň indeksi 2003-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 15-nji dekabrda iň ýokary derejesine ýetdi.

Bu hereket Birleşen Ştatlaryň Maliýe girdejilerini soňky bäş ýylda iň ýokary derejesine ýetirdi. ABŞ-nyň Federal Rezerwiniň başlygy Janet Ýellen girdeji prosentleriniň ýokarlanmagyny Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýetine bolan “ynamyň” güýçlenmegi diýip häsiýetlendirse-de, aksiýalar pese gaçdy.

Şu ýylyň mart aýyndan bäri ýewronyň ABŞ dollaryna görä hümmeti iň pes derejesine ýetdi we 1 ýewro 1,0497 dollara barabar boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG