Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 3-nji ýanwar, 2017.


Şu günki programmamyzda: Türkmenistanyň täze prezidentini saýlamak boýunça resmi taýdan yglan edilen syýasy kampaniýa şu günler nähili geçýär; Student gyzlardan ýurduň içinde uçarly syýahat etmek talap edilýär we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG