Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystan: ýol ýakasyndaky bomba iki adamy öldürdi


Laghmanyň kartasy

Lagman welaýatynda 25-nji dekabrda partlan bomba azyndan iki sany asuda adamy öldürdi diýip, ýerli resmi aýtdy.

Bu waka welaýat merkezinde,Mihterlam guburhanasynyň ýanynda boldy diýip, welaýat gubernatorynyň sözçüsi Sarhadi Zwak aýtdy.

BMG-niň Owganystandaky missiýasy ýurtdaky konfliktler bilen baglylykda ölen asuda adamlary dokumentleşdirip, şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 30-njy sentýabry aralygynda 8,397 adamyň öldürilendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG