Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 1-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Köçeden barýan harby adam
1

Köçeden barýan harby adam

Zenanlar Aşgabadyň köçelerinde
2

Zenanlar Aşgabadyň köçelerinde

Ýumrulan Arzuw bazarynyň içi
3

Ýumrulan Arzuw bazarynyň içi

Kommunal kärhananyň işgärleri Täze ýyl sowgadyny alyp barýarlar
4

Kommunal kärhananyň işgärleri Täze ýyl sowgadyny alyp barýarlar

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG