Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Orsýetden gepatite garşy waksina getirer


Gepatite garşy dermanlar

Türkmenistan Orsýetden gepatite garşy waksina getirer

Orsýetiň “Wektor-BiAlgam” kompaniýasynyň Türkmenistany “A” gepatitine garşy waksinalar bilen üpjün etmek barada üç ýyllyk şertnama baglaşandygyny “Naukagrad-press” neşri habar berýär.

Maglumata görä, Türkmenistan bilen şertnama baglaşan kompaniýa Orsýetiň däri-derman we imuno-biologiki serişdeleri öndürýän öňdebaryjy edaralarynyň biri bolup, “A” gepatitine garşy sanjymlary öndürýän ýeke-täk kärhanasydyr.

2016-njy ýylyň dowamynda Türkmenistanda gepatit keseliniň dürli görnüşleriniň, şol sanada sarygetirmäniň epidemiýasy barada birnäçe gezek habar berilipdi. Hususan-da mekdeplerde we çagalar baglarynda çagalaryň keselçilige köpçülikleýin uçramagy bilen bagly wakalaryň ençemesi ýüze çykypdy.

Türkmenistanda ýokanç keselleriň, şol sanda gepatitiň statistikasy köpçülige mälim edilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG