Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp ABŞ-nyň aňtaw gulluklaryny ýaňsylady


ABŞ-nyň prezidenti saýlanan Donald Tramp

Prezident saýlanan Donald Tramp wezipä geçmegine üç hepdeden az wagt galanda ýene-de ABŞ-nyň aňtaw jemgyýetçiliginiň üstünden düşdi.

Tramp Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Orsýetiň ABŞ-nyň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasyna goşulmagy barada aňtaw gullugynyň berjek hasabatynyň 6-njy ýanwara çenli yza tesdirilendigini habar berdi we “aňtaw” sözüni goşa dyrnagyň içine aldy.

“Belki-de maglumaty toplamak üçin has köp wagt gerek bolandyr. Örän täsin” diýip, Tramp 3-nji ýanwarda Twitterde ýazdy.

Muňa garamazdan, ABŞ-nyň aňtaw resmileri hasabat bermek boýunça çäräniň geçiriljek wagtyny yza tesdirmegiň göz öňünde tutulmaýandygyny habar berdiler.

ABŞ-nyň aňtaw gulluklary Demokratik partiýasynyň hatlarynyň ogurlanmagynyň Orsýetiň görkezmesi bilen prezidentlik wezipesine dalaşgär Hillari Klintonyň garşysyna edilen hereket bolandygyny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG