Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

2017: Bütindünýä banky Türkmenistandan 6.5% ösüşe garaşýar


Bütindünýä bankynyň Global ykdysady perspektiwalary atly hasabaty

Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň 2017-nji ýylda umumy içerki önümçiliginiň ösüş derejesi barada çap eden sanlarynda, Türkmenistanyň umumy içerki önümçiliginiň ösüş görkezijisiniň 6.5% derejesinde boljagy çak edilýär.

Şeýle-de guramanyň Türkmenistanyň bu ösüş görkezijisiniň geljekki ýyllarda ýene biraz ýokarlanyp, 2018-nji ýylda 6.8% we 2019-njy ýylda 7% derejesine ýetmegine garaşýandygy aýylýar.

Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamynda ýurduň umumy içerki önümçilik derejesiniň 6.2% derejesinde ösendigi habar berilipdi.

Bütindünýä bankynyň Global ykdysady perspektiwalary atly hasabatyna görä, 2017-nji ýylda umumy içerki önümçilik boýunça ösüş görkezijileriň Gazagystanda 2.2%, Özbegistanda 7.4% derejesinde boljagy çak edilýär.

XS
SM
MD
LG