Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetde ýedi gyrgyz migranty heläk boldy


Orsýetdäki gyrgyz migrantlary, 2015

Orsýetiň Saratow sebitinde bolan ýol hadysasynda ýedi sany gyrgyz migranty wepat boldy diýip, rus habar gulluklary ýazýar.

Metbugat habarlaryna görä, migrnat işçileri alyp barýan minibus 15-nji ýanwarda Tarumowka obasynyň ýanyndaky uly ýolda başga bir maşyn bilen çakyşypdyr.

Rus häkimiýetleri bu ganly hadysa boýunça derňew işleriniň başlanandygyny aýdýarlar.

Gyrgyz migrantlary, aýdylmagyna görä, gazak-rus serhedinden 14-nji ýanwarda geçipdirler.

Garypçylyk we iş ýetmezçiligi ýüzlerçe gyrgyzystanlyny Orsýetden iş gözlemäge mejbur edýär.

XS
SM
MD
LG