Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türk parlamenti prezidentiň häkimiýetini giňeltjek kanun taslamasyny tassyk etdi


Rejep Taýyp Erdogan

Türk parlamenti 21-nji ýanwar güni irden prezident Rejep Taýyp Erdoganyň häkimiýetini üzül-kesil giňeltjek kanun taslamasyny tassyk etdi we şu ýylyň aýagynda konstitusiýany üýtgetmek barada referendum geçirmäge ýol arçady.

Hökümet bu teklipleriň häzirki zaman Türkiýesiniň taryhynda ilkinji gezek ýerine ýetiriji prezidentligi döretjekdigini, ýönekeý we has netijeli dolandyryşy üpjün etjekdigini aýdýar, emma tankytçylar onuň Erdogana has kän gözegçiliksiz ygtyýarlyk berjekdigini aýdýarlar.

Bu reforma Erdogana perman çykarmaga, adatdan daşary ýagdaýlar düzgünini girizmäge, ministrleri we ýokary döwlet resmilerini işe bellemäge, parlamenti dargytmaga ygtyýar berer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG