Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň BMG-a maliýe serişdelerini azaltmak kararynyň taslamasyny düzendigi aýdylýar


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

“New York Times” neşiri Ak Tamyň ABŞ-nyň BMG-a maliýe serişdelerini çürt-kesik azaltmak we “köptaraplaýyn” ylalaşyklara maratoriý gadagançylygyny girizip, käbir ylalaşyklary yza çekmek barada çäreleriň taslamasyny taýýarlandygyny habar berdi.

Neşiriň bellemegine görä, çäreler Eýrana we Demirgazyk Koreýa garşy sanksiýalary berjaý etmeýän we “terrorizmi maliýeleşdirýän islendik ýurt” tarapyndan gözegçilik edilýän, şeýle-de Palestina awtonomiýasyna ýa-da Palestinany azat ediş guramasyna agza bolmagy hödürleýän BMG-nyň islendik edarasyna we beýleki halkara guramalaryna maliýe serişdeleriniň berilmegini bes etmegi göz öňünde tutýar.

Dokumentiň taslamasyna görä, ABŞ-nyň halkara guramalaryna maliýe çykdajylarynyň 40% çemesi azaldylmagy planlaşdyrylýar.

XS
SM
MD
LG