Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan: Nazarbaýew ykdysadyýetiň täze ösüş planyny kesgitledi


Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew

Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew “ýörite beýannamasynda” öz ýurdunyň ykdysady ösüşi üçin täze strategiki planyny kesgitledi.

30-njy ýanwarda milli telewideniýesinde eden çykyşynda Nazarbaýew 2025-nji ýyla çenli döwre niýetlenen öz planyny Gazagystanyň ykdysady ösüşiniň “üçünji tapgyry” diýip atlandyrdy.

Nazarbaýewiň sözlerine görä, täze plan ykdysady proseslerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän tehnologiýalaryň, şeýle-de kiçi we orta biznes üçin has köp mümkinçilik döretmegiň, döwlet gözegçiligini çäklendirmek arkaly olara has köp erkinligiň berilmeginiň zerurlygyna gönükdirilýär.

Nazarbaýewiň planynyň doly tekstiniň 31-nji ýanwarda mili metbugatda çap ediljekdigi aýdyldy.

25-nji ýanwarda Nazarbaýew ýurduň sosial we ykdysady durmuşyna degişli öz ygtyýarlyklarynyň belli bir bölegini parlamente we hökümete tabşyrmak barada konstitusiýa goşmaçalary girizmek hakynda karara gol çekdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG