Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň şikaýat sudy syýahat gadaganlygyny dikeltmäge gyssanmaýar


ABŞ, Dallas aeroportynda ýüklerine garaşýan adamlar namaza durýar.Dallas, 29-njy ýanwar, 2017

ABŞ-nyň San Fransiskodaky federal şikaýat sudy Adalat departamentiniň prezident Donald Trampyň syýahat gadaganlygyny gyssagly dikeltmek barada eden şikaýaty boýunça adatdan daşary çäre görülýändigini ret etdi.

Trampyň 27-nji ýanwarda gol çeken hökümet kararynda esasan musulman ilatly ýedi ýurtdan Birleşen Ştatlara adam goýberilmegi wagtlaýyn gadagan edilipdi, bosgunlary ýurt içine goýbermek togtadylypdy.

San Fransiskodaky federal şikaýat sudy 5-nji fewralda irden Waşington ştatynyň we Tramp adminstrasiýasynyň 6-njy fewralyň öýlänine çenli has köp delil bermegini sorady.

ABŞ-nyň etrap sudýasy Jeýms Robart 3-nji fewral güni giçlik Trampyň hökümet kararynyň ýerine ýetirilip bilinmejekdigi, sebäbi ozaly Waşington we Minnesota ştatlarynyň bu karara garşy goýan meselesiniň çözülmelidigi barada karar çykardy.

Döwlet departamentiniň 4-nji fewralda eden şikaýatynda sudýanyň kararynyň prezidentiniň eýýäm çykaran kararyny tankytlap, hökümet kararynyň ýerine ýetirilmeginiň öňüni alandygy we jemgyýetçilige «zyýan ýetirendigi» aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG