Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 7-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Kommunal kärhanasynyň işgärleri ýagynly günlerde hem ýol ugrunda işlemeli bolýarlar.
1

Kommunal kärhanasynyň işgärleri ýagynly günlerde hem ýol ugrunda işlemeli bolýarlar.

Mekdepden gelýän okuwçylar
2

Mekdepden gelýän okuwçylar

Aşgabat. Oguzhan köçesiniň ugrunda duralgalar ýuwulýar.
3

Aşgabat. Oguzhan köçesiniň ugrunda duralgalar ýuwulýar.

10-njy kiçi etrapçada bejerilmegine garaşyp duran guýulardan birisi
4

10-njy kiçi etrapçada bejerilmegine garaşyp duran guýulardan birisi

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG