Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ: Senat respublikan senator Jeff Sessionsy baş prokuror wezipesine tassyklady


Senator Jeff Sessions

ABŞ-nyň Senaty gapma-garşylykly ýagdaýda respublikan senator Jeff Sessionsy baş prokuror wezipesine tassyklady. Demokratik partiýasynyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat azatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi.

70 ýaşly Sessions 52 we 47 ses berilmeginiň netijesinde saýlandy.

Sessions immigrasiýa garşy berk pozisiýany eýeledi we administrasiýanyň immigrasion syýasatyny düzmekde prezident Donald Tramp bilen işleşdi.

Sessions indi Adalat departamentine ýolbaşçylyk edip, onuň gapma-garşylyk döreden immigrasion çäklendirmeler hakyndaky kararynyň çylşyrymly sud düzgünlerinden geçmegine ýardam berip biler.

San Fransiskonyň şikaýat sudunyň Trampyň 27-nji ýanwarda çykaran kararyny böwetläp-böwetlemezlik meselesine şu hepdede seretmegine garaşylýar.

Trampyň karary esasan musulman ýurtlarynyň ýedisinden Eýrandan, Yrakdan, Sudandan, Somaliden, Liwiýadan, Ýemenden we Siriýadan bosgunlaryň we syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna wagtlaýyn gadagançylyk girizýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG