Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanly sportsmenler Taýlandda 11 altyn medal gazandy


Göreş boýunça türgenleşik, Türkmenistan

Türkmenistanly sportsmenleriniň Taýlanda 44 medal, şol sanda 11 altyn medal gazanandygyny türkmen metbugaty 19-njy fewralda habar berdi.

Resmi maglumata görä, türkmen sportsmenleri bu üstünligi Taýlandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşi boýunça ýetginjekleriň we ulularyň arasynda geçirilen “Grand Slam” halkara ýaryşynda hem-de dünýä kubogyny almak ugrundaky ýaryşda gazanypdyr.

Şeýle-de türkmenistanly sportsmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medala eýe bolandygyny we umumy toparlaýyn çykyşlarda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ikinji orna çykandygyny döwlet mediasy habar berdi we Taýlandda geçirilen ýaryşlaryň Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek V Aziýa oýunlary boýunça taýýarlygyň möhüm tapgyry bolandygy bellendi.

Ýapyk jaýlarda we söweş sungaty boýunça 2017-nji ýylyň bäşinji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler.

XS
SM
MD
LG