Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp NATO berk goldaw bildirýändigini mälim etdi


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp. Waşington, 28-nji fewral, 2017.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp NATO berk goldaw bildirýändigini mälim etdi, emma bileleşigiň agzalarynyň çykdajylaryň agramyny çekmek boýunça işleşmegine eden çagyryşyny gaýtalady.

Trampyň 28-nji fewralda Kongressiň bilelikdäki sessiýasynda eden bu çykyşy geçmişde tankyt eden trans-atlantik bileleşigi üçin köşeşdirjji alamat hökmünde kabul edildi.

“Biz NATO-ny, iki Jahan urşunyň seplerinde gurlan, faşizmi ýok eden, kommunizmi ýykan Sowuk uruşda ýeňen ýaranlygy berk goldaýarys” diýip, ol kanun çykaryjylaryň el çarpyşygy astynda aýtdy.

2-nji ýanwarda häkimiýet başyna geçen Donald Trampyň Kongressde eden bu ilkinji çykyşy esasan saglygy saklaýyş, ýollaryň we köprüleriň ýaramazlaşmagy ýaly içerki meselelere gönükdirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG