Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet Trampyň saýlaw kampaniýasy barada eden tankydyny gaýtalady


Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow (ç) we Kremliň metbugat wekili Dmitriý Peskow (s)

Orsýetiň resmileri ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň öz saýlaw kampaniýasynyň agzalarynyň we Orsýetiň wekilleriniň arasyndaky kontaktlaryň daşyndaky gapma-garşylyklar barada eden tankydyny gaýtalady we muny “duşman gözlemek” diýip atlandyrdy.

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow we prezident Wladimir Putiniň metbugat wekili Dmitriý Peskow 3-nji fewralda bu häsiýetlenmäni ulandylar.

Bu çykyşlar prezidentlik kampaniýasynyň dowamynda onuň resmileriniň Orsýetiň ABŞ-daky ilçisi bilen alyp baran kontaktlary barada ABŞ-nyň respublikan we demokratik kanun çykaryjylarynyň ýiti tankytlarynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. ABŞ-nyň Baş prokurory Jeff Sessions 2-nji martda eden çykyşynda bu kampaniýa bilen bagly derňewlerden çekilendigini aýtdy.

Tramp soň Sessionsy goldady we Kongressde onuň derňewlerden çekilmeginiň ýa-da wezipesinden çekilmeginiň talap edilmegini “duşman gözlemeklik” diýip atlandyrypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG