Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 20-nji mart, 2017.


Şu günki programmamyzda: Türkmenistanyň prezidenti Aziýa oýunlarynyň tumaryny tankyt etdi; Türkmenistanly maýyp gyz türkmen hökümetiniň ýurduň daşyna pul iberilmegine girizen çäklendirmesi zerarly özüniň Orsýetde bejeriş alyp bilmeýändigini AÝ/AR-na gürrüň berdi we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG