Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä türkmenleriniň ozalky we häzirki Nowruz baýramlary


Ahal, 2013-nji ýyldaky Nowruz baýramçylygynda düşürilen surat.

Türkmenistanda Nowruz bu ýyl 20 -– 22-nji mart aralygynda bellenýär we bahar baýramy sebäpli 19-njy mart, ýekşenbe güni iş güni diýlip yglan edildi.

Baýramçylyk günleri bütin ýurt boýunçadabalary çäreleriň köpçülikleýin gurnalmagyna garaşylýar.

TDH-nyň maglumatyna görä, baýramçylygyň esasy dabarasy 21-nji martda, Maryda – “Türkmeniň ak öýünde” bolar

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaly sanyny ýetip gelýän Nowruz baýramyna bagyşlaýar.

Gepleşikde dünýä türkmenleriniň ozalky hem häzirki nowruz baýramlary, nowruzyň jemgiýetde we maşgalada gutlanşy hakynda söz açylýar.

Gepleşigi diňläp, teswirleriňizi hem aşakdaky foruma ýazyp bilersiňiz.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG