Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda täze baýramçylyk döredildi


Milli baýramçylyk mynasybetli resmi çäre, Aşgabat

Türkmenistanda täze baýramçylyk döredildi.

Prezidentiň gol çeken permanyna görä, Transport we aragatnaşyk pudagynyň işgärleriniň gününiň her ýyl 7-nji martda bellenjekdigini 17-nji martda türkmen metbugaty habar berdi.

Resmi maglumata görä, pudak ministrliklerine we edaralara täze baýramçylygy bellemegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek tabşyryldy.

Türkmenistanda resmi taýdan ykrar edilen 30 çemesi baýrmaçylyk bar, olaryň aglaba bölegi ýurduň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny yglan edenden soň esaslandyrylypdy.

XS
SM
MD
LG