Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tillerson Moskwa sapar eder, emma NATO-nyň duşuşygyna gatnaşmaz


ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson

ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson maý aýynda Ýewropa etjek saparynyň çäginde Orsýete ilkinji saparyny amala aşyrar.

Emma Tillersonyň NATO-nyň 5-6-njy aprelde geçiriljek we prezident Donald Trampyň administrasiýasynyň işe girişmeginden soň guramanyň 27 agzasynyň ählisi bilen duşuşmagy üçin birinji mümkinçilik döredýän maslahatyna gatnaşmaz.

Döwlet Departamenti bu barada 20-nji martda eden beýannamasynda aýtdy, emma Tillersonyň NATO-nyň maslahatyna gatnaşmazlygynyň sebäbini düşündirmedi.

Reutersyň ABŞ-nyň ady agzalmadyk resmilerine salgylanmak bilen habar bermegine görä, Tillerson Brusselde geçiriljek ýarym ýyllyk maslahaty sypdyryp, 6-7-nji aprele bellenen prezident Trampyň Hytaýyň ýolbaşçysy Ksi Jinping bilen Floridada geçirjek gepleşigine gatnaşar. Munuň yzýany Tillerson “Uly-7” guramasynyň Italiýada boljak sammitinden soň Moskwa barar.

NATO-nyň aprelde boljak maslahatyna döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Tom Şannon gatnaşar, diýip Döwlet departamenti aýtdy.

Döwlet sekretary Tillesonyň Moskwa sapary baradaky maglumatlar ABŞ-nyň resmileriniň prezidentlik saýlawlary bilen baglylykda ýüze çykan kiber hüjümiň dowamynda orsýet resmileriniň we Trampyň kampaniýasynyň resmileriniň arasynda bolan duşuşyklary boýunça geçirýän derňewlerine gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG