Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Täze ýerasty geçelgeleriň oňyn we tersin taraplary


Aşgabat, Parahat 7, gurluşyk dowam edýär.

Türkmen metbugaty paýtagt Aşgabadyň köp gatnawly köçelerinde ýol hereketiniň, ilkinji nobatda hem pyýadalaryň howpsuzlygyny üpjün edýän ýerasty geçelgeleriň gurluşygynyň, onlarça köçäni abadanlaşdyrmak işiniň ýokary depginde dowam etdirilýändigini habar berýär.

Emma Azatlygyň ýerli çeşmeleri şäheri abadanlaşdyrmak işiniň çiglikleriniň hem az däldigini, ýöne bu barada döwlet eýeçiligindäki metbugatda gürrüň etmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berýärler.

Eýsem bu diýilýän çiglikler nämelerden ybarat we olar şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk radiosy bu soragy Aşgabatda 50 ýyl çemesi ýaşaýan ýerli synçy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Aşgabat: Täze ýerasty geçelgeleriň oňyn we tersin taraplary
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:54 0:00

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG