Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetiň LDPR partiýasynyň lideri Žirinowskiý Türkmenistana sapar eder


Orsýetiň liberal demokratik partiýasynyň (LDPR) lideri Wladimir Žirinowskiý

Orsýetiň liberal demokratik partiýasynyň (LDPR) resmi topary öz lideri Wladimir Žirinowskiniň ýolbaşçylygynda 6-njy aprelde Türkmenistana sapar eder.

Žirinowskiniň türkmen parlamenti - Mejlisiň başlygy Akja Nurberdiýewanyň çakylygy boýunça geçirjek bu saparynyň dowamynda “Aziýada – 2017: Halkara hyzmatdaşlygy parahatçylygyň we ösüşiň haýyryna” atly kongresse gatnaşmagy planlaşdyrýandygy, resmi toparyň Türkmenbaşy şäherinde, kongressiň geçiriljek ýeriniň golaýynda ýerleşdiriljekdigi media maglumatlarynda habar berilýär.

LDPR-iň lideri Žirinowskiý dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň birnäçesinde islenilmeýän şahs diýlip yglan edildi.

Žirinowskiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Gazagystanda 2005-nji ýylda, Gyrgyzystanda 2013-nji ýylda islenilmeýän şahs yglan edilmegine onuň, ýurtlar babatynda eden çykyşlarynyň kemsidiji diýlip kabul edilmegi sebäp bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG