Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Polisiýa ýük maşyn hüjüminde güman edilýäniň YD-a simpatiýa bildirendigini aýdýar


Hüjümde ölenleriň ikisi şwed, biri britan, beýlekisi belgiýaly.

Şwed polisiýasy Stokgolmdaky ýük maşyn hüjüminde güman edilýän özbegistanly erkegiň ekstremist guramalara, şol sanda YD-a simpatiýa bildirmekde tanalandygyny aýdýar.

Polisiýa onuň Şwesiýada hemişelik ýaşaýyş durumynyň inkär edilendigini we deportasiýa edilmekçi bolnandygyny hem habar berýär.

39 ýaşyndaky özbegistanly erkek 7-nji aprelde ýük maşynyny uniwermagyň içine sürüp, 4 adamy öldürmekde, beýlekileri ýaralamakda güman edilýär.

Polisiýa bu derňew bilen bagly ýene 5 adamyň tussag astynda saklanylýandygny aýtdy.

Hüjümde ölenleriň ikisi şwed, biri britan, beýlekisi belgiýaly.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG