Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 20 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Azady metjidiniň daş-töweregindäki abatlaşyş işlerindäki işçiler
1

Azady metjidiniň daş-töweregindäki abatlaşyş işlerindäki işçiler

Hitrowka raýonynyň bir hususy dükanynda satylýan maşyn tigirleri
2

Hitrowka raýonynyň bir hususy dükanynda satylýan maşyn tigirleri

Aşgabadyň awtoulag duralgalarynda goýlan nebir täze oturgyçlary döwýärler.
3

Aşgabadyň awtoulag duralgalarynda goýlan nebir täze oturgyçlary döwýärler.

Olimpiýa şäherçesiniň gurluşyk-bejeriş işleri mydama dowam edýär.
4

Olimpiýa şäherçesiniň gurluşyk-bejeriş işleri mydama dowam edýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG