Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp Erdogany referendumda ýeňiş gazanmagy bilen gutlady


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp (s) we Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan (ç)

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogana jaň edip, ony 17-nji aprelde geçirilen we onuň häkimiýetini artdyrmaga mümkinçilik berýän referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady, diýip Ak Tam habar berdi.

Trampyň Erdogana jaň etmegi ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň, Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýäniň oppozision partiýalarynyň ses berişlikde goýberilen bidüzgünçilikler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy.

Teklip edilen konstitusional üýtgetmeler 16-njy aprelde geçirilen ses berişlikde seleriň 51.4 bilen makullandy.

Erdoganyň tankytçylary reformalaryň awtokratik häsiýetli adamyň häkimiýetini artdyryp, ýurtda demokratik deňagramlylygy üçin şertleri çäklendirjegini aýdýarlar.

Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýäni başga pikirlere hormat goýmaga we oppozision partiýalar bilen “many-mazmunly syýasy dialogy ösdürmäge” çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG