Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 18-nji maý, 2017.


Şu günki programmamyzda: Türkmenistan Konstitusiýa gününi belleýär, ýurtda baş kanunyň kepil geçýän azatlyklary näderejede berjaý edilýär; Türkmenistan Fransiýa bilen migrasiýa meselesini maslahat edýärkä ýurduň raýatlary öz hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini aýdýarlar we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG