Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp Orsýete gizlin maglumaty paş etmekde aýyplanýar


ABŞ-nyň mediasy prezident Donald Tramp (ortada), Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow (ç) we Orsýetiň ilçisi Sergeý Kislýak (s), Waşington, 10-njy maý, 2017.

ABŞ-nyň mediasy prezident Donald Trampyň Orsýetiň daşary işler ministri bilen geçen hepdede geçiren duşuşygynda ýokary derejede gizlin maglumatlaryň üstüni açandygyny we “Yslam döwleti” (YD) atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howpuň astyna goýandygyny habar berdi.

Ak Tam “Washington Post”, Reuter we beýleki habar serişdeleri tarapyndan 15-nji maýda çap edilen maglumatlary gyssagly ret etmäge çalyşdy.

Trampyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi “Şu gije peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr” diýdi.

Emma Kongressdäki demokratlar we käbir respublikanlar maglumatyň mälim edilmegini “howatyrlandyryjy”, “howply” we “paýhassyz” diýip atlandyrdylar.

Media maglumatlarynda ady görkezilmedik resmilere salgylanyp, habar berilmegine görä, Trampyň 10-njy maýda geçirilen duşuşygyň dowamynda Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrowa we ilçisi Sergeý Kislýaga beren maglumaty ABŞ-nyň partnýor ýurdy tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakyndaky ylalaşyga laýyklykda berlipdir.

Media maglumatlara görä, ady görkezilmedik çeşme partnýor ýurduň öz maglumatynyň başga bir tarapa berilmegi üçin Waşingtona rugsat bermändir.

XS
SM
MD
LG