Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň prezidenti Tramp ilkinji daşary ýurt saparyna başlaýar


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň häkimiýet başyna geçeli bäri etjek ilkinji daşary ýurt sapary Trampyň kömekçileriniň Orsýetiň resmileri bilen gatnaşyklary boýunça derňewler bilen baglylykda ýurtda krizisiň güýçlenen wagtyna gabat geldi.

Trampyň administrasiýasy onuň Saud Arabystanyna, Ysraýyla, Italiýa we Brussele etjek saparynyň ABŞ-nyň esasy ýaranlary, şol sanda Ýakyn Gündogar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmegine garaşýar.

Emma Trampyň bu saparyna onuň Federal derňew býurosynyň (FBI) başlygy James Komeýi işden çykarmagy kölege saldy. Komeý Trampyň kömekçileriniň Orsýetiň resmileri bilen gatnaşyklaryny derňeýän agentligine gözegçilik edipdi.

Media maglumatlaryna görä, fewral aýynda Trampyň Komeýe basyş edip, Orsýet bilen gatnaşykda güman edilýän howpsuzlyk boýunça özüniň ilkinji geňeşçisine garşy gozgalan derňewleri bes etmegi talap edipdir.

Şeýle-de Ak Tam Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň ABŞ eden saparynyň dowamynda Trampyň “Yslam döwleti” (YD) ekstremist topary barda iňňän gizlin maglumaty paş etmegi bilen baglylykda tankyt edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG