Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Owgan türkmenleri göknar ýetişdirip başladylar


Owganystanyň demirgazyk, aglaba etniki türkmenleriň ýaşaýan sebitlerinde göknaryň önümçiliginiň artandygy aýdylýar. Balh welaýatynyň türkmen obalarynyň biriniň ýaşaýjysy Abdyl göknary ösdürip başlamagynyň sebäpleri barada gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG