Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Meniň sizden kiçi bolmadyk haýyşym bardy'


Turkmenistan - Meylis Gurbangulyyew

Azatlyk Radiosynyň elekton bukjasyna gelen nobatdaky hatda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz ykbalyna ünsi çekýär.

Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenip, ýazylan bu haty “Hormatly Arkadag” rubrikasynda bolşy ýaly çap edýär.

Türkmenistanyñ Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mälikgulyýewiçe haýyşnama!

Essalowmaleykim Màhriban hem Gahryman Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, men Ašgabat saherinin 4-nji mkr jay 11 otag 42 ýasayjysy Meýlis Gurbangulyyew Agamyradowiç 1994 nji ýylda dogulan, meniñ sizden kiçi bolmadyk haýyştym bardy Mahriban Arkadagymyz men 2012-nji ýylda heläkçilige uçuradym, Balkan welaýatynyn Çeleken obasyna doslarym bilen dynç almaga gidenimde bilmän suwyň pesirak ýerine bökenimde boýun (6-njy) oňurgam döwüldi, haýyst edip ýüz tutmadyk ýerimiz galmady hemmeler bir zat...

05.06.2017

Redaksiýadan: Okyjynyň haty bolşy ýaly çap edilýär. Onda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

XS
SM
MD
LG