Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 28 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabatda işçi zenanlar yssydan goranmak üçin, ak ýaglyk oranýarlar
1

Aşgabatda işçi zenanlar yssydan goranmak üçin, ak ýaglyk oranýarlar

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň ýollary
2

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň ýollary

Köşi obasynyň köçelerinde, çörek bişirilýän ýerde işleýän oglanlar
3

Köşi obasynyň köçelerinde, çörek bişirilýän ýerde işleýän oglanlar

Paýtagt Aşgabadyň köçelerinde 'Aziada - 2017' oýunlaryny reklamirleyän tablolar
4

Paýtagt Aşgabadyň köçelerinde 'Aziada - 2017' oýunlaryny reklamirleyän tablolar

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG