Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Ýakyn Gündogar ýurtly syýahatçylara gadagançylyk girizýär


ABŞ-nyň prezident Donald Tramp syýahatçylyk çeklendirmesi barada permana gol çekýär, Waşington, 27-nji ýanwar, 2017

Esasan musulman ilatly alty ýurduň syýahatçylarynyň ABŞ barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da doganoglany bolan syýahatçylaryň barmagyna çäklendirme girizýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi, diýlip media maglumatlarynda aýdylýar.

ABŞ-nyň Baş sudunyň 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trampyň alty sany Ýakyn Gündogar we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň, şeýle-de ähli bosgunlaryň ABŞ-da ýakyn garyndaşlyk gatnaşygynyň ýa-da ABŞ-nyň guramalary bilen arabaglanyşygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy.

Reuters we AP agentlikleriniň habar bermegine görä, “ýakyn garyndaşlar” ene-atany, är-aýaly, çagalary, ogul-gyzlary, gelinleri, giýewleri,öweý ogul-gyzlary öz içine alýar. Emma baba-mamany, daýy-daýzany, ýegenleri, doganoglanlary, eltileri we beýleki garyndaşlary öz içine almaýar, diýlip media maglumatlarynda Döwlet departamentiniň ABŞ-nyň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylýar.

Çäklendirmeler Eýrandan, Siriýadan, Ýemenden, Sudandan, Somaliden we Liwiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG