Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat Tokio bilen inwestisiýa maslahatyny edýär


Reşid Meredow

Türkmenistanyň daşary işler ministry Reşid Meredow we Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat ministri Hiroşige Seko Tokioda ikitaraplaýyn inwestisiýa ylalaşygyny taýýarlamak barada maslahatlaşdy diýip, “Trend” habar gullugy türkmen DIM-ine salgylanyp ýazýar.

Şeýle-de taraplar iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary ýygjamlatmagyň maslahatyny etdiler.

TDH 30-njy iýunda Tokioda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň 12-nji mejlisiniň geçirilendigini habar berdi, emma inwestisiýa ylalaşygy barada hiç zat aýtmady.

“Duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, nebit-gaz, himiýa we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy” diýip, TDH-nyň habarynda aýdylýar.

Şeýle-de neşir taraplaryň bilim, ylym, medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlaryna dahylly hyzmatdaşlyk barada pikir alşandyklaryny, “degişli teswirnama” gol çekendiklerini belleýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG