Sepleriň elýeterliligi

Dünýä Türkmenleri

Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň dini toparlar bilen gatnaşyklary


Türkiýäniň migrasiýa gullugynyň beýannamasyna görä, ýu ýurtda diňe 2015-nji ýyldan bäri hasaba alnan bikanun türkmenistanly migrantlaryň sany 200 müňe baryp ýetýär we olaryň arasynda her dürli dini toparlar bilen gatnaşyk gurýanlar-da bar.

XS
SM
MD
LG